เห็ดหลินจือสมุนไพร ” รักษาเบาหวาน ” ไม่อยากเป็นเบาหวาน ต้องอ่าน !!

reishimushroomelite-unnamed
reishimushroomelite-เห็ดหลินจือ สมุนไพรรักษาเบาหวาน

เห็ดหลินจือสมุนไพร ” รักษาเบาหวาน ” ไม่อยากเป็นเบาหวาน ต้องอ่าน !!

เห็ดหลินจือสมุนไพร ” รักษาเบาหวาน ” ไม่อยากเป็นเบาหวาน ต้องอ่าน !!

เห็ดหลินจือสมุนไพร รักษาเบาหวาน ไม่อยากเป็นเบาหวาน ต้องอ่าน !! เห็ดหลินจือสมุนไพรที่ช่วยรักษาเบาหวานได้ดีเยี่ยม เมื่ออายุมากขึ้นภาวะการเกิดโรคต่างๆก็เพิ่มมากขึ้น โรคเบาหวานก็เช่นกันหากปล่อยให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นหรือการมีน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์

โอกาสที่จะเกิดโรคเบาหวานก็มีมากขึ้นเช่นกัน การเกิดโรคเบาหวานเกิดจากน้ำตาลในเลือดที่สูงผิดปกติ จึงส่งผลให้กระบวนการสร้างอินซูลินทำงานผิดปกติ แต่เห็ดหลินจือสามารถช่วยให้กระบวนการสร้างอินซูลิน กลับมาเป็นปกติได้เรามาดูว่าเห็ดหลินจือจริงแล้วรักษาโรคเบาหวานได้อย่างไร

รักษาเบาหวาน กินเห็ดหลินจือ

โรคเบาหวาน คือ

โรคเบาหวาน คือ การทำงานที่ผิดปกติของร่างกายจนทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคต่างๆได้ง่าย และเมื่อตับอ่อนมีการทำงานผิดปกติร่างกายก็จะไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลิน ทำให้กระบวนการาร้างอินซูลินบกพร่อง ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นจนผิดปกติ ทำให้ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้ได้อย่างเต็มที่

โรคเบาหวานส่วนใหญ่แล้วสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคมาจากพันธุกรรม รองลงมาคือพฤติกรรมการกินอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ คนที่เป็นโรคเบาหวานเมื่อเป็นแล้วจะไม่มีโอกาสหายเป็นปกติคือ จะเป็นตลอดชีวิตไม่มีทางรักษาให้หาย

โรคเบาหวานเป็นอีกโรคที่คร่าชีวิตผู้คนมาอย่างมากมาย เมื่อเกิดอาการกำเริบร่างกายจะอ่อนแอลง ระดับน้ำตาลในเลือดจะสูงขึ้น ร่างกายก็จะเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้ง่ายขึ้นด้วย ที่สำคัญอวัยวะส่วนต่างๆภายในก็จะอ่อนแอลงด้วย

ได้แก่ ตา ไต หัวใจ ระบบประสาท รวมถึงความดันด้วย ดังนั้นผู้ป่วยเบาหวานจึงจำเป็นมากที่จะต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีเป็นพิเศษ ด้วยการหลีกเลี่ยงการทานอาหารหวาน แอลกอฮอร์ เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลในปริมาณมากๆ และควรเน้นทานผักผลไม้สีเขียว

งานวิจัย เห็ดหลินจือ รักษาเบาหวาน

เห็ดหลินจือกับงานวิจัยในการนำมารักษาโรคเบาหวาน

จากการวิจัยทำให้พบว่าจาก การนำเห็ดหลินจือมาใช้ในคน เห็ดหลินจือจะมีสาร Ganoderans A,Bและ C ซึ่งสารเหล่านี้จะช่วยเข้าไปสร้างอินซูลินในเซลล์ตับอ่อน อีกทั้งยังมีฤทธิ์สำคัญในการลดระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างเห็นผล และยังสามารถต้านไวรัสได้ด้วย อีกทั้งยังสามารถต้านมะเร็งในหลอดทดลองได้เช่นกัน

ต่อมาเป็นงานวิจัยที่ทำการทดลองกับหนู มีการแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มจะให้ปริมาณสารสกัดจากเห็ดหลินจือในปริมาณที่เท่ากัน แต่ต่อไปจะลดปริมาณสารสกัดเห็ดหลินจือลง้ในกลุ่มหนึ่ง ทำให้ผลวิจัยเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

กลุ่มแรก ที่ให้สารสกัดเห็ดหลินจือในปริมาณคงที่ พบว่ามีการหลั่งสารอินซูลินที่ดีกว่าอีกทั้งระดับน้ำตาลในเลือดลดลงอย่างเห็นได้ชัด

กลุ่มที่สอง เป็นกลุ่มที่มีการลดปริมาณสารสกัดจากเห็ดหลินจือลงมาทำให้พบว่า กระบวนการหลั่งสารอินซูลินทำงานไม่เต็มที่และไม่ปกติเท่าที่ควร แต่ระดับน้ำตาลในเลือดก็ลดลง

เห็ดหลินจือมีผลข้างเคียงต่อร่างกายหรือไม่เมื่อนำมาใช้รักษาโรคเบาหวาน

ผู้ป่วยโรคเบาหวานหลายๆคนที่เลือกใช้สารสกัดจากเห็ดหลินเป็นยารักษา ผลลัพธ์ที่ได้ในแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันออกไป แล้วแต่ร่างกายหรืออาการของโรคของแต่ละคน แต่ส่วนใหญ่แล้วอาการข้างเคียงของผู้ที่ใช้เห็ดหลินจือ เพื่อรักษาโรคเบาหวานระดับน้ำตาลในเลือดจะเพิ่มสูงขึ้น

แต่จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยแต่ละคน ซึ่งกระบวนการรักษาของเห็ดหลินจือจะเป็นการรักษาระยะยาว โดยอาการจะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะเห็ดหลินจือจะช่วยไปขับน้ำตาลในเลือด ช่วงที่ผู้ป่วยเบาหวานทานเห็ดหลินจือแรกๆอาจจะมีผลข้างเคียงคือ รู้สึกวูบ อ่อนเพลีย แต่เมื่อทานไปสักระยะอาการดังกล่าวก็จะหายไป และเริ่มรู้สึกว่าร่างกายแข็งแรง สดชื่นขึ้นอย่างมาก

เห็ดหลินจือกับสรรพคุณที่ช่วยบรรเทาโรคเบาหวาน

เห็ดหลินจือกับสรรพคุณที่ช่วยบรรเทาโรคเบาหวาน

ถึงแม้ว่าโรคเบาหวานจะไม่สามารถรักษาให้หายขาดจนเป็นปกติได้ แต่เห็ดหลินจือสามารถช่วยบรรเทาอาการของโรคเบาหวาน ให้อยู่ในระดับที่เกือบปกติได้ด้วยสรรพคุณดังนี้

1. Ganoderans A , B และ C เป็นสารที่สำคัญกับร่างกายอย่างมาก และอยู่ในเห็ดหลินจือแดง ถูกจัดให้อย่ในกลุ่ม Polysaccharride ช่วยกระตุ้นการสร้างอินซูลิน เมื่อร่างกายมีกระบวนการสร้างอินซูลินที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

อาการของโรคเบาหวานก็จะดีขึ้น ซึ่งคนส่วนใหญ่ที่เป็นโรคเบาหวานจะไม่สามารถสร้างอินซูลินได้เต็ม แต่เห็ดหลินจือที่ผู้ป่วยทานเข้าไปจะไปช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างอินซูลินให้มีประสิทธิภาพขึ้น จึงทำให้อาการของโรคเบาหวานไม่กำเริบ และไม่ลุกลาม

2. สารสำคัญที่อยู่ในเห็ดหลินจือแดงที่ชื่อว่า การโนโทสเทอโลน จะช่วยเข้าไปบำรุงตับอ่อน ทำให้ตับแข็งอรงขึ้นและทำงานได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งสารตัวนี้ยังสามารถช่วยป้องกันไม่ให้สารพิษมาทำร้ายตับด้วย การทานเห็ดหลินจือจึงสามารถช่วยบรรเทาโรคเบาหวานได้ในระดับดี

เนื่องจากตับอ่อนจะมีหน้าที่ผลิตฮอร์โมนอินซูลิน เมื่อตับมีความแข็งแรงพอก็จะสามารถผลิตอินซูลินได้อย่างเพียงพอ ทำให้ระดับน้ำตาลในเดือดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่สูงหรือต่ำจนเกินไป

3. การทานเห็ดหลินจือสามารถช่วยควบคุมความอยากทานอาหารหวานๆ หรือเครื่องดื่มหวานๆได้ เพราะอาการหวาน ที่มีน้ำตาลสูงเป็นอาหารต้องห้ามของผู้ป่วยเบาหวานอยู่แล้ว เพราะการทานอาหารที่มีปริมาณน้ำตาลสูงจะกระตุ้นให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้

4. เห็ดหลินจือมีสารอาหารสำคัญอยู่จำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเกลือแร่ วิตามินต่างๆ ซึ่งสารอาหารเหล่านี้ล้วนช่วยเผาผลาญพลังงานในร่างกายให้เป็นปกติได้ โดยเฉพาะกระบวนการเปลี่ยนน้ำตาลให้กลายเป็นพลังงาน หากเมื่อไหร่ที่กระบวนการเหล่านี้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาการของโรคเบาหวานก็จะไม่ลุกลามไปยังอวัยวะส่วนอื่นๆในร่างกาย จนเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆถึงขั้นเสียชีวิตได้

เพราะฉะนั้นแล้วสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานการควบคุมปริมาณน้ำตาลจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก และไม่ควรมองข้ามหรือละเลยเด็ดขาด และสิ่งสำคัญในการควบคุมปริมาณน้ำตาลคือการทานอาหาร ดังนั้นผู้ป่วยเบาหวานจะตามใจปากไม่ได้เด็ดขาด

เพราะหากเมื่อไหร่ที่ปริมาณน้ำตาลในเลือดสูงเกินเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ป่วยจะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆและโอกาสที่เบาหวานจะลุกลามไปยังอวัยวะส่วนอื่นๆก็มีมากด้วย จึงสรุปได้ว่าการทานเห็ดหลินจือสามารถควบคุมเบาหวานได้ในระดับที่ดีเยี่ยม และไม่ส่งผลกระทบข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างแน่นอน

แชร์บทความนี้

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

แสดงความคิดเห็น

บทความอื่นๆ