งานวิจัยค้นพบ ” เห็ดหลินจือ แก้ภูมิแพ้ ” รู้แล้วสบายไปอีกนาน